Cursos del Soc

 • Esquema per temes

  •  
    

   Contingut

   CONTINGUTS

   MF0976 Operacions administratives comercials. (160h)

   • UF0349 Atenció al client en el procés comercial.
   • UF050 Gestió administrativa del procés comercial.
   • UF0351 Aplicacions informàtiques de la gestió comercial.

    

   MF0979 Gestió operativa de tresoreria. (90h)

   MF0980 Gestió auxiliar de personal (90h)

   MF0981 Registre comptable (120h)

   • Plà general comptable
   • Aplicacions informàtiques de comptabilitat.

   MF0973 Grabació de dades. (90h)

   MF0978 Gestió d'arxius (60h)

   MF0233 Ofimàtica (190h)

   • Sistema operatiu, Cerca de la informació: Internet/Intranet i correu electrònic.
   • Aplicacions informàtiques de tractament de textos.
   • Aplicacions informàtiques de full de càlcul.
   • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals.
   • Aplicacions informàtiques per presentacions gràfiques d'informació.

   FCO Formacio Complementària (40h)

   MP0111 Mòdul de Pràctiques professionals no laborals (80h)

Omet Navegació

Navegació